ACTA

 
Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas theologica Cyrillo-methodiana
Theologica Olomucensia
ISSN 1212-9038
published by Palacky University Olomouc,
Křížkovského 8, CZ-771 47 Olomouc, Czech Republic
Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci,
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
(možná hledáte časopis Studia theologica, ISSN 1212-8570)
Theologica Olomucensia welcomes and publishes original contributions from all fields of theology, i.e. biblical studies, systematics, pastoral theology, religious education, ecumenical theology, church history etc. The contributions are published in English, French, German, or Italian, with English abstracts. All contributions are anonymously peer-reviewed. The journal was founded in 1999 (see index of previous volumes) and is being published once a year. Available at

Theologica Olomucensia jsou odborný vědecký časopis, který otiskuje původní, dříve nepublikované vědecké a odborné studie ze všech hlavních teologických disciplín, jako biblická teologie, systematická teologie, pastorální teologie, náboženská výchova, ekumenická teologie, církevní dějiny atd. Příspěvky jsou publikovány v angličtině, francouzštině, němčině či italštině vždy s anglickým resumé. Zaslané příspěvky procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením. Časopis byl založen v roce 1999 (obsah starších ročníků) a vychází jednou ročně. V prodeji

Editor / Předseda redakční rady:

doc. Petr Chalupa, Th.D. předseda (Univerzita Palackého, Olomouc)


Assistant Editors / Radakční rada:

Prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. (Trnavská univerzita, Trnava-Bratislava)

Prof. em. Dr. Georg Hentschel (Universität Erfurt)

prof. dr. sc. Nikola Hohnjec (Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

prof. dr hab. Józef Kulisz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa; Papieski Wydział Teologiczny, Warszawa)

prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. (Univerzita Palackého, Olomouc)

prof. Ladislav Tichý, Th.D. (Univerzita Palackého, Olomouc)

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (Univerzita Karlova, Praha)


Managing editor / Výkonný redaktor:

doc. Lenka Zajícová, Ph.D.

Address / Adresa redakce:
Redakce Theologica Olomucensia
Lenka Zajícová
CMTF UP, Univerzitní 22
CZ - 771 11 Olomouc

Email: theologica () upol.cz

Manuscript submission guidelines (in Czech) / Pokyny pro autory:
(formát .pdf) (formát .doc)
Latest update / Poslední změna: 13. 8. 2013 (use Times New Roman as default font)

Biblical References for articles in English.

 

Volumen 15 (in print)

Ladislav Tichý, Der Anfang des Evangeliums

Petr Mareček, The Disciples in John 21

Lorenzo Lorusso, La collaborazione delle Chiese sui iuris nello stesso territorio: Relazioni con la Chiesa latina

Damián Němec, Staatlich angeordnete Feiertagsruhe in der Tschechischen Republik?: Legislativer Antrag vom Senat des Parlamentes der Tschechischen Republik im Lichte der Soziallehre der katholischen Kirche

Monika Menke, La Magistratura della Chiesa Cattolica Romana nella provincia ecclesiastica morava dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983

František Mikeš and Geraldine Edith Mikes, Phenomenon of Emergence from the Perspectives of Three Science-Religion Scholars: Facilitating the Science-Religion Dialogue

 

pocet: