ACTA

 
Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas theologica Cyrillo-methodiana
Theologica Olomucensia
ISSN 1212-9038
published by Palacky University Olomouc,
Křížkovského 8, CZ-771 47 Olomouc, Czech Republic
Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci,
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
(možná hledáte časopis Studia theologica, ISSN 1212-8570)
Theologica Olomucensia was a journal published by Palacky University Olomouc. Founded in 1999 (see archive / ToC), it published original contributions from all fields of theology, i.e. biblical studies, systematics, pastoral theology, religious education, ecumenical theology, church history etc. The contributions were published in English, French, German, or Italian, with English abstracts. Available online: Central and Eastern European Online Library.

Theologica Olomucensia byl odborný vědecký časopis, který otiskoval původní, dříve nepublikované vědecké a odborné studie ze všech hlavních teologických disciplín, jako biblická teologie, systematická teologie, pastorální teologie, náboženská výchova, ekumenická teologie, církevní dějiny atd. Příspěvky byly publikovány v angličtině, francouzštině, němčině či italštině vždy s anglickým resumé. Časopis byl založen v roce 1999 (obsah starších ročníků) a vycházel zhruba ročně. Většina čísel je dostupná online v databázi Central and Eastern European Online Library.pocet: